Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 20.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 35/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian