Zarządzenie Nr 35/2017 dot. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 35/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny dot. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm/
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian