Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 14.03.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 32/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntów rolnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500/, art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, § 6 pkt 1 lit. m Zarządzenia Nr 103/2017 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian