Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ustalenia warunków zbycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu, działka oznaczona numerem geodezyjnym 97 o pow. 0.1326 ha, położona w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie i prawa własności do budynku z gruntem związanego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 09.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 3/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia warunków zbycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu, działka oznaczona numerem geodezyjnym 97 o pow. 0.1326 ha, położona w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie i prawa własności do budynku z gruntem związanego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r poz. 446 z późn. zmianami), art. 25 ust.1 i art. 40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce gruntami (tj. Dz. U.2016 poz. 2147) w związku z uchwałą Nr XVI/144/16 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2016r w sprawie sprzedaży
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian