Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 16.03.2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 16.03.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 31/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 16.03.2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  • Podstawa prawna wydania art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm. ), art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885; z późn. zm.) oraz § 9 pkt. 1 lit. c Uchwały Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok, zmienionego Uchwałą Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 11 marca 2015 roku
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian