Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu pracy

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 01.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 27/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany regulaminu pracy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.128 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2018r. poz.108.) oraz § 20 pkt 8 Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim stanowiący Załącznik do Pisma Okólnego nr 5/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10.04.2015
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian