Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 06.03. 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 06.03.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 27/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 06.03. 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072/, art. 13 ust. 1 i art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm./, §6 pkt 1 lit. k Zarządzenia Nr 75 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 28.09.2004 r z późń. zm.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian