Zarządzenie Nr 25a/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 października 2014 roku roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pływalni w Kowalewie Pomorskim.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 26.02.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 25a/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 25a/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 października 2014 roku roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pływalni w Kowalewie Pomorskim.
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz § 2 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr X/93/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasady korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do stanowienia o ich wysokości (Dz .Urz .Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2012 r poz 962)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian