Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie, do wdrożenia reformy oświaty

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 17.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 25/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie, do wdrożenia reformy oświaty
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian