Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 19.02.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 24/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
  • Podstawa prawna wydania art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm./ ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian