Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2015 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 12.01.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 2/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2015 r.
  • Podstawa prawna wydania § 9 pkt 3 uchwały Rady Mi ejskiej w Kowalewie Pom. Nr IV /16/14 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok oraz art. 30 us t. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072 )
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian