Zarządzenie Nr 21/2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.03.2015 do 31.08.2016 roku,,

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 11.02.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 21/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 21/2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych na okres od 01.03.2015 do 31.08.2016 roku,,
  • Podstawa prawna wydania art.19 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907z późn. zm.) oraz ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 52/2007 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian