Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 03 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji oceniającej złożone oferty w konkursie otwartym na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 03.02.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 16/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 03 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji oceniającej złożone oferty w konkursie otwartym na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015.
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zmianami )
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian