Zarządzenie nr 158/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 04.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 158/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 1, lit. b uchwały nr Nr XXVIII/254/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXIX/256/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXX/263/18 z dnia 21 marca 2018 r., Nr XXXI/277/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr XXXII/284/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr XXXIII/293/18 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr XXXIV/302/18 z dnia 05 lipca 2018r., Nr XXXV/307/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Nr XXXVI/309/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Nr XXXVII/314/18 z dnia 26 września 2018r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. Nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr 14/2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 16A/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 53/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 57/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr 59/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr 64/2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 11 maja 2018 r., Nr 77/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr 82/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Nr 84/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 101/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 107/2018 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 115/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., Nr 126/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Nr 131/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Nr 141/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr 145/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr 148/2018 z dnia 21 września 2018 r., Nr 153/2018 z dnia 27 września 2018 r
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian