Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 02.02.2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ,,Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu,,

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 02.02.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 15/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 02.02.2015 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej na ,,Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z utwardzeniem przyległego terenu kostką betonową i wykonaniem parkingu,,
  • Podstawa prawna wydania art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz ust. 1 Regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 52/ 2007 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian