Zarządzenie Nr 151/2017 w sprawie wprowadzenia opłat za bilet indywidualnego korzystania z pływalni w Kowalewie Pomorskim „Senior”

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 13.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 151/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wprowadzenia opłat za bilet indywidualnego korzystania z pływalni w Kowalewie Pomorskim „Senior”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr X/93/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasady korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do stanowienia o ich wysokości (Dz .Urz .Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2012 r poz. 962)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian