Zarządzenie Nr 15 /2019 w sprawie:  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2019

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 18.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 15/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie:  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm/
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian