Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie przyjęcia Raportu z podjętych działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2016-2018

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 127/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Raportu z podjętych działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2016-2018
  • Podstawa prawna wydania Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian