Zarządzenie Nr 125/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 22.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 125/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1984, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) oraz upoważnienia zawartego w §9 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XIX/175/16 w sprawie budżetu gminy na 2017 rok oraz art. 30ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. 2017 r. poz. 730, poz. 935)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian