Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 10.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 121/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie §5 Regulaminu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10.09.2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jako organu doradczego Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pomorskie
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian