Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie: zapewnienia osobie wykonującej prace społecznie-użyteczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za zakup środków higieny osobistej i herbaty

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 02.01.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 1/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie: zapewnienia osobie wykonującej prace społecznie-użyteczne na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za zakup środków higieny osobistej i herbaty
  • Podstawa prawna wydania art. 233 oraz art. 237 7 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1502)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian