Zarządzenie nr 117/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.07.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 117/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczących projektu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5a oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku § 3 załącznika do uchwały Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28.01.2011r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 46, poz. 322)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian