Zarządzenie Nr 116 /2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2012 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07 maja 2012 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 22.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.12.2016
  • Data wejścia w życie 22.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 116/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2012 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07 maja 2012 roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 2 ust 2 Uchwały Nr X/93/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenie burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o jej wysokości opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. pod poz. 962.
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian