Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja n.d.
  • Data podjęcia (podpisania) 27.01.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 20.08.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym n.d.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym n.d.
  • Nr aktu prawnego 11/2015
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 27.01.2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania planu zamierzeń gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz § 19 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 03 stycznia 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim (z późn.zm. 1 )
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian