Zarządzenie nr 110/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 26.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 110/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 149/2017 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian