Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła opalanego miałem węglowym na kocioł opalany olejem opałowym w istniejącym budynku WDK Mlewo”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian