OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 27.03.2018
  • Data składania ofert 13.04.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 13.04.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie biuro nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 534689-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian