Zamieszczono Nr 119/2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nie dotyczy
  • Data podjęcia (podpisania) 09.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 119/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z2019r., poz.869 z późn. zm. ), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019r. poz.506)oraz UchwałyNr XIII/127/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian