XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00 w sali witrażowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom. im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie się XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XXXVI nadzwyczajnej sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołów z XXXIII, XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
3) wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,
4) sprawie ustalenia na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian