XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 30 lipca 2018 r. o godzinie 8:30 w sali witrażowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pom. im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie się XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XXXV nadzwyczajnej sesji:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
2) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

3. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian