XXXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00 w sali „witrażowej” Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom. odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej.

Porządek XXXI nadzwyczajnej sesji:
1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) obwodów głosowania,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2018-2029,
3) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
4) przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
5) zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021,
6) zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie.

3. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian