XVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 03 kwietnia br. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, informuję że Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad Sesji Rady Miejskiej w sieci Internet na stronie www.kowalewopomorskie.pl. Radni zajmą się tylko projektami zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego 56 684 10 24 lub e-mailowego urzad[at]kowalewopomorskie[dot]pl.

Porządek XVII sesji:
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji i powitanie,
b) stwierdzenie quorum,
c) przedstawienie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

3. Tematy informacyjne Burmistrza Miasta.
4. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian