Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
61 2019-10-24 14:24:47 Projekty uchwał XI sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
62 2019-10-23 07:55:42 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie nr 235 „OSA” w Toruniu) Szczegóły
63 2019-10-22 16:01:37 Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej Szczegóły
64 2019-10-22 15:54:11 Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie ustalenia stawek wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
65 2019-10-22 15:43:40 XI Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 28 października br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XI Sesja Rady… Szczegóły
66 2019-10-22 15:40:40 Zawiadomienie: ... w dniu 22.10.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.24.2019 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” Szczegóły
67 2019-10-17 14:41:07 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO JELCZ nr rejestracyjny TOB 432G Szczegóły
68 2019-10-17 14:36:21 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny CGD 67NV Szczegóły
69 2019-10-17 14:30:52 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A15 nr rejestracyjny TOE 136G Szczegóły
70 2019-10-17 14:27:20 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO ŻUK A156 B nr rejestracyjny CGD 30RH Szczegóły
71 2019-10-17 13:48:44 Zarządzenie Nr 139/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
72 2019-10-16 14:54:05 Zarządzenie nr 132/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Samorządu Osiedlowego Osiedle Jana Kochanowskiego Szczegóły
73 2019-10-16 14:48:59 Zarządzenie nr 131/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Napole Szczegóły
74 2019-10-14 12:28:13 Zarządzenie nr 133 /2019 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów Szczegóły
75 2019-10-14 12:23:11 Zarządzenie nr 134/2019 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli Szczegóły
76 2019-10-14 11:08:50 Zarządzenie nr 130/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
77 2019-10-14 11:03:09 Zarządzenie nr 129/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
78 2019-10-14 10:31:57 Zapytanie ofertowe: Regeneracja reaktora na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
79 2019-10-11 14:14:31 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
80 2019-10-11 14:10:10 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w październiku 2019 r. Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku planuje się odbyć w następujących terminach: • 17 październik 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 113 114 115 »