Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2201 2016-09-28 07:53:47 Uchwała Nr XVI/143/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów. Szczegóły
2202 2016-09-28 07:49:46 Uchwała Nr XVI/142/16 w sprawie udzielenia Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2102C Mlewiec - Wielka Łąka na odcinku od km 3+634 do km 5+083" Szczegóły
2203 2016-09-28 07:47:33 Uchwała Nr XVI/141/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2014 – 2018. Szczegóły
2204 2016-09-28 07:45:31 Uchwała Nr XVI/140/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
2205 2016-09-28 07:41:15 Uchwała Nr XVI/139/16 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
2206 2016-09-28 07:39:08 Uchwała Nr XVI/138/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
2207 2016-09-28 07:33:13 Uchwała Nr XVI/137/16 w sprawie majątkowej gminy przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Szczegóły
2208 2016-09-28 07:30:26 Uchwała Nr XVI/136/16 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Szczegóły
2209 2016-09-28 07:26:10 Uchwała Nr XVI/135/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023. Szczegóły
2210 2016-09-27 07:51:27 Uchwała Nr XVI/134/16 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych. Szczegóły
2211 2016-09-27 07:25:38 Uchwała Nr XVI/133/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Szczegóły
2212 2016-09-27 07:21:02 Uchwała Nr XVI/132/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Szczegóły
2213 2016-09-20 07:52:19 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 3, o pow. użytkowej 23,54 m2, ul. Fosa Jagiellońska 10 (zamieszczono w poprzednim BIP dnia 25.08.2016r.) Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego działający w imieniu Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 3, o pow. użytkowej 23,54 m2 wraz z… Szczegóły
2214 2016-09-19 08:36:19 Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 77/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu, rosnącego na działce o nr geod. 77/2 w miejscowości Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
2215 2016-09-19 08:24:39 Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż 3 szt. drzew na pniu rosnących na działce o nr geod. 7, obręb ew. Kowalewo Pomorskie 03 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 3 szt. drzew na pniu rosnących na działce o nr geod. 7, obręb ew. Kowalewo Pomorskie 03 Szczegóły
2216 2016-09-19 07:41:40 Zapytanie ofertowe na likwidację zsypu przy ul. Fosa Jagiellońska 10 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
2217 2016-09-19 07:23:02 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni 200 m2 BURMISTRZ MIASTA KOWALEWO POMORSKIE ogłasza, że zamierza wydzierżawić w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Frydrychowo, oznaczoną geodezyjnie jako część działki 28/10 o powierzchni 200… Szczegóły
2218 2016-09-16 08:23:54 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 248, 233 i 20 Kowalewo Pomorskie   Szczegóły
2219 2016-09-16 08:12:29 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb 03 Kowalewo Pomorskie Szczegóły
2220 2016-09-15 12:41:33 Kierownik Referatu Centrum Rekreacji i Sportu Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim: Kierownik Referatu Centrum Rekreacji i Sportu Szczegóły
« 1 2 3 108 109 110 111 112 113 114 130 131 132 »