Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-01-17 22:39:53 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2019 roku Szczegóły
2 2019-01-16 18:05:41 ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
3 2019-01-16 18:01:30 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową SN, realizacja inwestycji na działce nr geod. 104/13, obr. ewid. Wielka Łąka Szczegóły
4 2019-01-16 17:57:39 Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowania na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową SN, realizacja inwestycji na działkach nr geod. 23/2, 22/9, 23/1, 22/1, 35, 37/3, 36, 101, 110, 112/15 i 112/16, obr. ewid. Pruska Łąka Szczegóły
5 2019-01-15 14:57:52 Gmina Kowalewo Pomorskie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, gat. Wierzba pospolita i 6 szt. drzew na pniu gat. Olsza szara rosnących na działce o nr geod. 188, obręb ew. Kowalewo Pomorskie 01 Szczegóły
6 2019-01-15 14:53:00 Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Kowalewo Pomorskie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 Szczegóły
7 2019-01-15 14:48:38 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 roku Szczegóły
8 2019-01-15 14:38:27 Nabór członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. Szczegóły
9 2019-01-14 10:14:57 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „GRZYWACZ”, daty: 12.01.2019-23.02.2019) Szczegóły
10 2019-01-14 10:03:59 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.01.2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 43/3, Kowalewo Pomorskie obręb II) Szczegóły
11 2019-01-14 09:42:29 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2019r. Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu planuje się odbyć w następujących terminach: 16 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /posiedzenie… Szczegóły
12 2019-01-14 07:22:59 Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
13 2019-01-09 12:32:50 Zaproszenie do składania ofert: analiza wody obiegowej c.o. w kotłowniach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
14 2019-01-09 12:29:56 Zarządzenie nr 3/2019 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do Przedszkola Publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie Szczegóły
15 2019-01-09 12:20:30 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych szkół podstawowych, Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
16 2019-01-09 12:11:16 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok Szczegóły
17 2019-01-09 11:59:06 Zarządzenie nr 199/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
18 2019-01-07 09:26:51 Uchwała nr III/26/18 w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
19 2019-01-07 09:22:10 Uchwała nr III/25/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
20 2019-01-07 09:15:50 Uchwała nr III/24/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do tworzenia stowarzyszenia pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” Szczegóły
« 1 2 3 4 88 89 90 »