Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-23 14:10:41 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Zmianie sposobu użytkowania istniejących 3 hal wraz z utworzeniem zakładu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych i punktu skupu złomu na terenach działek nr 54/1, 54/3, 54/7 obręb 21 Wielka Łąka” Szczegóły
2 2020-01-22 17:13:26 Zapytanie ofertowe: Usługi koparko-ładowarką na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
3 2020-01-22 17:08:21 Zapytanie ofertowe: Wyrównanie równiarką nawierzchni oraz ukształtowanie odpowiednich profili dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
4 2020-01-22 17:04:30 Zaproszenie do składania ofert: świadczenie usług elektrycznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
5 2020-01-20 14:43:08 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo" Szczegóły
6 2020-01-20 14:21:04 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo" Szczegóły
7 2020-01-20 14:11:30 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok Szczegóły
8 2020-01-20 13:37:30 Zarządzenie 191/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
9 2020-01-20 13:33:52 Zarządzenie nr 188/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
10 2020-01-20 13:15:30 Zarządzenie nr 185/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok Szczegóły
11 2020-01-20 12:46:52 Zarządzenie Nr 190/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie rynku w Kowalewie Pomorskim – Plac 700- lecia w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
12 2020-01-17 13:56:50 Zarządzenie nr 192/2019 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
13 2020-01-15 13:19:47 Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie,   w roku szkolnym 2019/2020 do zrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
14 2020-01-14 21:48:52 ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
15 2020-01-13 15:59:54 Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego Szczegóły
16 2020-01-13 15:09:22 Petycja nr Fn.3251.1.33.2019 dot. płatności bezgotówkowych Szczegóły
17 2020-01-10 12:32:22 Petycja sygn. BRM.152.4.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku Szczegóły
18 2020-01-10 11:21:10 XV uroczysta Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 19 stycznia br. o godzinie 14:00 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie się… Szczegóły
19 2020-01-10 11:16:17 Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie zamiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Nr 183/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
20 2020-01-10 10:40:12 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w styczniu 2020r. Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu planuje się odbyć w następujących terminach: 16 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 – Komisja Rewizyjna wspólnie z Komisją Skarg, Wniosków… Szczegóły
« 1 2 3 4 120 121 122 »