Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-22 15:56:39 Obwieszczenie – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
2 2020-09-22 15:24:36 Zarządzenie nr 98/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej nr geod. 120, położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
3 2020-09-22 15:20:25 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo II” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Sierakowo, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie” Szczegóły
4 2020-09-22 15:11:48 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomośc i informację, że w dniu 22.09.2020r. została wydana decyzja znak OŚRIEG.6220.8.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku „NOWY DW ÓR XI i XII” na działce nr ew. 50/2 obręb Nowy Dwór w miejscowości Nowy Dwór gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko dobrzyński”. Szczegóły
5 2020-09-22 14:42:50 Zawiadomienie - obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.8.2020 z dnia 22.09.2020r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku „NOWY DWÓR XI i XII” na działce nr ew. 50/2 obręb Nowy Dwór w miejscowości Nowy Dwór gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
6 2020-09-21 13:49:32 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia, że wydano decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na działce o nr ewid. 1/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielka Łąka, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
7 2020-09-21 11:32:37 Zarządzenie nr 94/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego z siedzibą w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
8 2020-09-18 13:32:26 Obwieszczenie: Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 2A i studni nr 3, zlokalizowanego w miejscowości Mariany gm. Kowalewo Pomorskiego, pow. golubsko-dobrzyński na terenie działek ewidencyjnych: nr 339/2 obręb ewid. nr 0009 Mariany i nr 251/2 obręb ewid. nr 0022 Wielkie Rychnowo Szczegóły
9 2020-09-18 09:56:49 Projekty uchwał XXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
10 2020-09-18 09:21:24 XXII Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 25 września br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XXII Sesja Rady… Szczegóły
11 2020-09-16 12:00:47 Zarządzenie nr 73 b/2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji doręczania korespondencji Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
12 2020-09-16 11:34:31 Zapytanie ofertowe na "Przebudowę filtra biologicznego na oczyszczalni ścieków w Wielkiej Łące" Szczegóły
13 2020-09-15 15:10:27 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
14 2020-09-15 13:14:21 Zarządzenie nr 97/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 Szczegóły
15 2020-09-15 13:08:58 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie polowań zbiorowych (Koło Łowieckie „DANIEL” w Leśnie) Szczegóły
16 2020-09-14 11:49:13 Zarządzenie nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
17 2020-09-11 11:04:54 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 10.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 67/17 Frydrychowo) Szczegóły
18 2020-09-10 13:27:53 Notatka urzędowa z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 02.09.2020 Szczegóły
19 2020-09-09 08:25:02 Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
20 2020-09-08 15:11:36 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 07.09.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 52/7 04 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, cz.dz. 144 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, dz. 382/2 obręb ewidencyjny Wielkie Rychnowo, dz. 23/1 Napole, dz. 116/1 Nowy Dwór, cz. dz. nr 157/2 Pruska Łąka, cz. dz. nr 217/6 Pluskowęsy, cz. dz. nr 96/1 03 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
« 1 2 3 4 141 142 143 »