Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-05-21 13:51:15 Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
2 2018-05-21 13:44:47 Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie wysokości nagród w poszczególnych kategoriach w konkursie „Piękna Gmina” w 2017 r., przeprowadzonym dla gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
3 2018-05-18 22:11:31 Projekty uchwał XXXII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
4 2018-05-18 21:43:34 XXXII Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 23 maja 2018 r. o godzinie 15.30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom. odbędzie… Szczegóły
5 2018-05-18 21:38:03 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 17.05.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. działki nr 67/17, Frydrychowo) Szczegóły
6 2018-05-15 14:58:38 ZAPYTANIE OFERTOWE: Gmina Kowalewo Pomorskie zamierza powierzyć organizację, koordynację i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w ramach realizacji projektu pn. "Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie" Szczegóły
7 2018-05-15 14:21:02 Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie dotyczących projektu zmiany statutu samorządu osiedlowego Osiedle Brodnickie Szczegóły
8 2018-05-15 10:12:18 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 14.05.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 112/14, 159/2, część działki nr 157/2 - Pruska Łąka, część działki nr 82/2 - Pluskowęsy) Szczegóły
9 2018-05-15 10:05:15 Uchwała nr XXXI/280/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
10 2018-05-15 10:01:28 Uchwała nr XXXI/279/18 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021 Szczegóły
11 2018-05-15 09:52:33 Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
12 2018-05-15 09:46:53 Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
13 2018-05-15 09:42:08 Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków Szczegóły
14 2018-05-14 14:46:42 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 1 Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” Szczegóły
15 2018-05-11 14:52:37 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie pływalni w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
16 2018-05-11 11:40:35 Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie: refundacji zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
17 2018-05-10 09:13:06 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 09.05.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka nr 88/2 i 87/2 Sierakowo; działka nr 60 Chełmonie) Szczegóły
18 2018-05-09 21:39:47 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa części drogi gminnej nr 110118C w m. Srebrniki, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
19 2018-05-08 22:29:09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
20 2018-05-08 12:51:16 Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 66 67 68 »