Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-12-06 13:42:19 Obwieszczenie SKO-60-32/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO II o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,10 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 311 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
2 2019-12-06 13:29:08 Obwieszczenie SKO-60-33/19 z dnia 29 listopada 2019r. dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy Fotowoltaicznej SIERAKOWO I o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania ogrodzenia, itp. , na działce nr 170 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie" Szczegóły
3 2019-12-06 08:59:20 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Borówno i Elzanowo Szczegóły
4 2019-12-05 08:28:43 Uchwała nr XII/103/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych Szczegóły
5 2019-12-05 08:24:34 Uchwała nr XII/102/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
6 2019-12-05 08:21:06 Uchwała nr XII/101/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
7 2019-12-05 08:17:03 Uchwała nr XII/100/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Szczegóły
8 2019-12-05 08:12:52 Uchwała nr XII/99/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
9 2019-12-05 08:09:16 Uchwała nr XII/98/19 w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczących Samorządów Osiedlowych Szczegóły
10 2019-12-05 08:05:36 Uchwała Nr XII/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
11 2019-12-05 07:42:15 Uchwała nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
12 2019-12-03 15:42:41 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - 2019 rok Szczegóły
13 2019-12-03 15:39:53 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: w dniu 03.12.2019r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.11.2018 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasków iżwirów, na działkach nr ew. 200 i 201/3 w miejscowości Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński” Szczegóły
14 2019-12-02 14:54:49 Zarządzenie nr 169/2019 w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej Szczegóły
15 2019-12-02 14:45:59 Zarządzenie nr 165/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
16 2019-12-02 14:42:43 Zarządzenie nr 164/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
17 2019-12-02 14:34:52 Zarządzenie nr 166/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
18 2019-12-02 14:31:51 Zarządzenie nr 163/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
19 2019-12-02 14:26:31 Zarządzenie nr 167/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
20 2019-12-02 14:21:46 Zarządzenie nr 162/2019 w sprawie naboru ofert na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
« 1 2 3 4 116 117 118 »