Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-16 13:18:42 Godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze Szczegóły
2 2018-10-16 13:13:16 Wykaz telefonów do siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
3 2018-10-16 08:00:13 Projekt uchwały XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
4 2018-10-15 16:39:48 XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 18 października 2018 r. o godzinie 15:30 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pom., odbędzie… Szczegóły
5 2018-10-12 14:38:05 Zarządzenie nr 164/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
6 2018-10-10 15:02:45 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 09.10.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (działka nr 339/1, Mariany) Szczegóły
7 2018-10-10 10:38:48 Zarządzenie nr 162/2018 w sprawie ustalenia wysokości stypendiów dla uczniów Szczegóły
8 2018-10-10 10:35:19 Zarządzenie nr 161/2018 w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli Szczegóły
9 2018-10-10 07:17:37 Przetarg nieograniczony ofertowy w formie zbierania ofert na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Chopina 26, 87-410 Kowalewo Pomorskie o łącznej pow. 28.07 m2 Szczegóły
10 2018-10-09 12:28:24 Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na realizację zadania pn.: Budowę Wiejskiego Domu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
11 2018-10-09 12:24:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 18 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
12 2018-10-09 12:10:08 Wykaz osób pełniących funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego w obwodowych komisjach wyborczych w Gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
13 2018-10-08 11:54:08 Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabór NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych Szczegóły
14 2018-10-08 11:41:31 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej na październik 2018r. Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku planuje się odbyć w następujących terminach: • 15 październik 2018 r. o godz. 15:00 - Komisja Budżetowa i Samorządu wspólnie z… Szczegóły
15 2018-10-08 11:32:38 Zarządzenie Nr 147/2018 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 101/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmonie Szczegóły
16 2018-10-04 14:10:46 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu Szczegóły
17 2018-10-04 13:46:24 Uchwała nr XXXVII/327/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego Szczegóły
18 2018-10-04 13:41:41 Uchwała nr XXXVII/326/18 w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy Szczegóły
19 2018-10-04 13:36:44 Uchwała nr XXXVII/325/18 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
20 2018-10-04 13:32:34 Uchwała Nr XXXVII/324/18 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące Szczegóły
« 1 2 3 4 79 80 81 »