Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-11 14:14:31 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
2 2019-10-11 14:10:10 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w październiku 2019 r. Informuję, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w miesiącu październiku planuje się odbyć w następujących terminach: • 17 październik 2019 r. o godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury i Drogownictwa wspólnie z… Szczegóły
3 2019-10-11 14:00:49 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa dróg gminnych (Szychowo, Zapluskowęsy), gmina Kowalewo Pomorskie Szczegóły
4 2019-10-09 14:48:32 Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
5 2019-10-09 14:30:33 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji Nr 38/2019, znak: WIR.II.746.1.7.2019.BG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie linii kablowych SN wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr ewid.: - 338/6, 338/2, 338/3, obręb 0009 Mariany, gmina Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 353 relacji Poznań Wschód - Skandawa km 158,5 - 158,6), - 26, 48, obręb 0002 Kowalewo Pomorskie (linia kolejowa nr 209 relacji Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wschód km 49,1 - 49,2) Szczegóły
6 2019-10-08 22:46:57 Zapytanie ofertowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2019/2020 r. Szczegóły
7 2019-10-08 13:53:09 Godziny rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019r. Szczegóły
8 2019-10-07 14:55:36 Uchwała nr X/90/19 w sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie niezwłocznego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
9 2019-10-07 14:52:01 Uchwała nr X/89/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Szczegóły
10 2019-10-07 14:47:47 Uchwała nr X/88/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2022” Szczegóły
11 2019-10-07 14:43:24 Uchwała nr X/87/19 w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
12 2019-10-07 14:25:26 Uchwała nr X/86/19 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych Szczegóły
13 2019-10-07 14:12:29 Uchwała nr X/85/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
14 2019-10-07 14:07:22 Uchwała nr X/84/19 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
15 2019-10-07 14:00:34 Uchwała nr X/83/19 w sprawie zatwierdzenia Strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019 - 2023 Szczegóły
16 2019-10-07 13:54:44 Uchwała nr X/82/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
17 2019-10-07 13:50:58 Uchwała nr X/81/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
18 2019-10-07 13:03:57 Uchwała Nr X/80/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035 Szczegóły
19 2019-10-07 12:34:12 Uchwała nr X/79/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich Szczegóły
20 2019-10-04 09:00:22 Zarządzenie nr 126/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej nieruchomości położonej w Kowalewie Pomorskim przy ul. Szkolnej 11 Szczegóły
« 1 2 3 4 109 110 111 »