Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-08 15:54:44 Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych Szczegóły
2 2020-04-08 15:47:52 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Zakup i transport kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
3 2020-04-08 14:56:11 ZAPYTANIE OFERTOWE: 1. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań pn.: 1.1 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Stacji Uzdatniania Wody Mariany” 1.2. „Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim” 1.3. „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” Szczegóły
4 2020-04-07 15:10:14 Uchwała nr XVII/130/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
5 2020-04-07 15:05:59 Uchwała Nr XVII/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
6 2020-04-06 14:58:04 Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej w miejscowości Piątkowo" Szczegóły
7 2020-04-02 07:29:35 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi” Szczegóły
8 2020-04-01 18:48:15 Interpelacja z dnia 30.03.2020r. dotycząca pomocy przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Szczegóły
9 2020-04-01 18:36:08 Zawiadomienie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postepowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Budowa w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca , w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa Szczegóły
10 2020-03-31 15:37:08 XVII Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 03 kwietnia br. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XVII Sesja Rady… Szczegóły
11 2020-03-31 13:31:24 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie.” Szczegóły
12 2020-03-31 13:26:44 Obwieszczenie: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:„ Budowa obiektów inwentarskich do odchowu i tuczu brojlera indyczego w obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 95/1, 102 obręb Kiełpiny Szczegóły
13 2020-03-31 13:16:24 Petycja "Stop zagrożeniu zdrowia i życia" z dnia 23 marca 2020 r. Szczegóły
14 2020-03-27 19:47:37 Obwieszczeni: w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w terminie Szczegóły
15 2020-03-27 09:59:24 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. Szczegóły
16 2020-03-25 15:13:40 XVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2020 roku nie odbędzie się Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.… Szczegóły
17 2020-03-23 18:29:00 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
18 2020-03-20 14:07:32 XVII Sesja Rady Miejskiej (odwołana) Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 26 marca br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XVII Sesja Rady… Szczegóły
19 2020-03-20 14:03:18 Projekty uchwał XVII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
20 2020-03-19 14:42:26 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z częścią usługową i gospodarczych zarządzanych przez Zamawiającego oraz budynków należących do zamawiającego związanych z działalnością (biurowy, warsztatowy, magazynowy) Szczegóły
« 1 2 3 4 125 126 127 »