Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 17 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2019 roku

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 29.05.2019
  • Data składania ofert 02.07.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 02.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty składanie ofert za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnym pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Numer UZP/TED nr TED 2019/S 103-249709
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian