Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Kowalewo Pomorskie
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 25.06.2020
  • Data składania ofert 29.07.2020
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 29.07.2020
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty składanie ofert za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP i na miniPortalu
  • Numer UZP/TED TED: 2020/S 121-296210
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian