Uchwała nr XXX/255/21 w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 27.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.06.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 2919
  • Pozycja w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2919
  • Nr aktu prawnego XXX/255/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach oraz zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. 2020 poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 poz. 1378) oraz art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) w związku z Uchwałą nr XXVI/214/21 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalewie Pomorskim zlokalizowanych w Wielkiej Łące i Pluskowęsach
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian