Uchwała nr XXX/252/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 marca 2021 r.

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 27.05.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXX/252/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 marca 2021 r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 695, poz. 1298, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r., poz., 54)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian