Uchwała Nr XXV/219/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kęsowo

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 21.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXV/219/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kęsowo
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2016r. poz. 446 , poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730, poz. 935), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian