Uchwała Nr XXV/214/17 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 21.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXV/214/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian