Uchwała nr XXIX/260/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI 205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r., w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 31.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.02.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=657
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 657
  • Nr aktu prawnego XXIX/260/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały Nr XXI/205/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust.6, art.49 ust.2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r.,poz 1189, poz. 60)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian