Uchwała Nr XXI/187/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.04.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1575
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1575
  • Nr aktu prawnego XXI/187/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.1)) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty i uwzględnieniu uwag zawartych w przedmiotowej opinii,
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian