Uchwała Nr XXI/186/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.04.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1574
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1574
  • Nr aktu prawnego XXI/186/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz.U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian