Uchwała nr XXI/173/20 w sprawie ustalenia diet dla radnych

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 20.08.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/173/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia diet dla radnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713. ) oraz § 18 pkt 5 i § 40 Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/321/18 z dnia 26 września 2018r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018r. Poz. 4914) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 709)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian