Uchwała nr XXI/171/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 20.08.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/171/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020roku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust.1 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz.870) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian