Uchwała nr XX/157/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 25.06.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.07.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3406
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3406
  • Nr aktu prawnego XX/157/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian