Uchwała nr XVI/122/20 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.03.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1291
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1291
  • Nr aktu prawnego XVI/122/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian