Uchwała Nr XIX/175/16 w sprawie budżetu na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.01.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=116
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 116
  • Nr aktu prawnego XIX/175/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie budżetu na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212 i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1984)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian