Uchwała nr XIX/152/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX Sesja
  • Data podjęcia (podpisania) 28.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.06.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2926
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2926
  • Nr aktu prawnego XIX/152/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępownia w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713.), w związku z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284. ) i art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568 i poz. 695)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Rady Miejskiej
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian